Tata Simonyan - Tesel em - Скачать mp3 бесплатно

Nazeli u qnqush axchik er mi anush,
Tev arav u trav, arden ush e ush.
Nazeli u qnqush axchik er mi anush,
Tev arav u trav, arden ush e ush.

Ancel e shat yerkar jamanak,
Nran em yerazum sharunak,
Vortegh es im sirun im miak.

Tesel em, tesel em, el chem morana,
Uzum em handipem, el chem dimana.
Tesel em, tesel em, el chem morana,
Uzum em handipem, el chem dimana.
El chem dimana...

Poghocum drne-dur man em galis izur,
En sirun axchike ardyoq ur e ur.
Poghocum drne-dur man em galis izur,
En sirun axchike ardyoq ur e ur.

Srtis deghn u chare du es menak,
Aranc qez kmnam men-menak,
Vortegh es im sirun, im miak.

Tesel em, tesel em, el chem morana,
Uzum em handipem, el chem dimana.
Tesel em, tesel em, el chem morana,
Uzum em handipem, el chem dimana.
El chem dimana...

Srtis deghn u chare du es menak,
Aranc qez kmnam men-menak,
Vortegh es im sirun, im miak.

Tesel em, tesel em, el chem morana,
Uzum em handipem, el chem dimana.
Tesel em, tesel em, el chem morana,
Uzum em handipem, el chem dimana.
Tesel em, tesel em, el chem morana,
Uzum em handipem, el chem dimana.
Tesel em, tesel em, el chem morana,
Uzum em handipem, el chem dimana.
El chem dimana...

Лучшие MP3 треки, добавленные в наш музыкальный каталог за 24/09/2017