Serj Tankian - Hay axchik - Скачать mp3 бесплатно

Հայ աղջիկ աննման, Չկա դեմքիդ հայի նշան:
Աչքերդ նաիրյան, Լցվել են օտարությամբ:

Օտար դաշտերի մէջ փնտրում եմ
Ուր է ծաղիկն իմ հայկական, Բայց քամին արդեն տանում է, Նրանց բուրմունքը նաիրյան:

Դե զարթնեք հայ մայրեր, Մի թողնեք, որ նրանք կորչեն, Դե սթափուեք, հայ հայրեր, Ձեր խրատներին նրանք կարոտ են:

Նրանց հոգին դեռ շատ փխրուն է
Մի նոր բացված ծաղկի նման, Քամու ուժից նրանք շեղվում են, Մի անորոշ բարձրությամբ:

Նայ նա նա նայ նա նա նայ…

Հայ աղջիկ նաիրյան, Եթե ես քեզ մի օր տեսնեմ, Սև մազերդ ծածկված, Գուցե ես քեզ չճանաչեմ:

Բայց քո հոգին ես հասկանում եմ, Չունի աշխարհը քեզ նման, Ես քո աչքերի մեջ տեսնում եմ
Իմ մանուշակը հայկական:

Նայ նա նա նայ նա նա նայ…

Քեզ եմ ես փնտրում իմ հայ աղջիկ, Աչքերս ջուր կտրած նաիրյան,

Лучшие MP3 треки, добавленные в наш музыкальный каталог за 26/03/2017