Sara Connor - From Sarah with love - Скачать mp3 бесплатно

Фо соу мэни ерз ви вё фрэндс
Энд ес Ай олвейз нью вот ви куд ду
Бат соу мэни тирс ин зэ рэйн
Фелт зэ найт ю сэд
Зэт лав хэд кам ту ю
Ай сот ю вё нот май кайнд
Ай сот зэт Ай куд нэвэ фил фо ю
Зэ пэшн энд лав ю вё филинг
Энд соу ю лефт
Фо самван нью
Энд нау зэт юа фа энд эвэй
Айм сендинг э лэттэ тудей

[Chorus:]
Фром Сара виз лав
Шид гот зэ лавэ ши из дриминг ов
Ши нэвэ фаунд зэ вёдс ту сэй
Бат Ай нау зэт тудей
Шиз гонна сенд хё лэттэ ту ю

Фром Сара виз лав
Ши тук ё пикче ту зэ старс эбав
Энд зей толд хё ит из тру
Ши куд дэа ту фол ин лав виз ю
Соу донт мейк хё блю вен ши райтс ту ю
Фром сара виз лав

[Verse 2:]
Соу мэйби зэ чанс фо реумэнс
Из лайк э трэйн ту кэч бефо итс гон
Энд Айл кип он вэйтинг энд дриминг
Юа стронг инаф
Ту андестэнд
Эз лонг эз юа соу фаревей
Йм сендинг э лэттэ ич дэй

[Chorus]

[Last chorus:]
Фром Сара виз лав
Шид гот зэ лавэ ши из дриминг ов
Ши нэвэ фаунд зэ вёдс ту сэй
Бат Ай нау зэт тудей
Шиз гонна сенд хё лэттэ ту ю

Фром Сара виз лав
Шиз готта нау вот ю а синкинг ов
Коз еври литл нау энд зэн
Энд эгейн энд эгейн
Ай нау хё хат крайс аут фо ю

Фром Сара виз лав (кам он)
Шид гот зэ лавэ ши из дриминг ов (фромСара, фром Сара виз лав)
Нэвэ фаунд зэ вёдс ту сей,
Бат тудей, бат тудей...

Фром Сара виз лав
Ши тук ё пикче ту зэ старс эбав
Энд зэй толд хё ит из тру
Ши куд дэа ту фол ин лав виз ю
Соу донт мейк хё блю вен ши райтс ту ю
Фром сара виз лав

[Coda:]
Соу донт мейк ми блю вен Ай райт ту ю
Фром Сара виз лав

Лучшие MP3 треки, добавленные в наш музыкальный каталог за 20/02/2018