SHINee - Everybody - Скачать mp3 бесплатно

SHINee - Everybody

Everybody Every Everybody
Everybody Everybody
Every Everybody
Чонтыни памыль кево

Ныль орынсырон камён тви
Карёджё инын
Сонёи нунпи ква катын
Панчагим нунмущё
Хан бончум чоропши
Кульго шипосыль коль
Не касым ане санын
Норыль корын кы эчором
И пами кымсерыль
Пугодын сунган
Чоым тыльнын ридыми
Ноль чаджаган шиган
Нан мачи пири
Пунын санэ чором
Нон мачи кумыль
Кунын аичором
Ча моду хамке
Нарыль тара барыль мочо

Everybody Everybody
Every Everybody
Не мамыль хындыро
Everybody Every Everybody
Everybody Everybody
Every Everybody
Чомтыни памыль кево

Чильсо чонёнхаль
Иунын опсо
Камчуль су омнын хыбуне
Хвипарамыль пуро
Корирыль кадык чеун
Чомадаи пич
Кесок иоджё
Одикаджи кальчи надо молла
Чомёнэ колин дыт
Омджик иль кытэ
Камхира мэлоди
Ноль пулло нель кытэ
Нан мачи пири
Пунын сане чором
Нон мачи чоюроун аичором
Нон нугубода
Хварёхаге арымдаво

Everybody Everybody
Every Everybody
Не мамыль хындыро
Everybody Every Everybody
Everybody Everybody
Every Everybody
Чомтыни памыль кево

Everybody
Wake up(Wake up)
Хега тында
No one(No one)
Ачими ва тащи орыне
Чичин камёныль со
Уримане пимиль сыроун
Памыль канджикан джэ

Чомтыни памыль кево

Everybody Everybody
Every Everybody
Не мамыль хындыро
Everybod Everybody
Every Everybody
Чомтыни памыль кево

Everybody Every Everybody
Everybody Everybody
Every Everybody
Чамтыне мамыль кево

Лучшие MP3 треки, добавленные в наш музыкальный каталог за 25/06/2018