ولی از مردم ما درد داره یک مرد میسازه.
چه خاک و گندمی دارم...
صدام یاری کنه باید...
بگم چه مردمی دارم...
بگم این حق هیچ کس نیست...
که با ثروت فقیر باشه...
کسی که فرش میبافه...
نباید رو حصیر باشه...
من و تو مردمی هستیم که گنج از رنج میسازیم.
من و تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست.

Лучшие MP3 треки, добавленные в наш музыкальный каталог за 27/05/2018