Aphex Twin - Windowlicker - Скачать mp3 бесплатно

Mmmmmmmmmmmm mmmm
Mmmmmmmmm ummmmmm

ah

MmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmm Aiuh
MmmmmmmmmmMmmmmmmmmMMMMmm Aiouh

Uuuuuuu Uuuuuu Uuu Uaaah
Uuuuu uUuuuuU uu Uaaah

MmmmmmmMmmmmm Aiah
MmmmmmmmmmmMmmmmmmmMMmmmm Aiah

Uuuu Uuuu Uuuu Uuuu Uaaah
Uuuuuuu Uuuu Uuuuuuuu uuuu UuuUAH

Mmmmmmmmm Uh AhAhahah
Uuaaahoooouuuhh
Mmmmmyyaaaahhhh
Mmmmmmm

Mmmmmmmm Mmmmmmmuuuaaoooo

MmmmmAaaaueeeeeuuuuu

Du

J'aime faire des croquettes au chien

Laaa
Laaaaaa LAa Laaa

La Laaaa

Laaaa LaaLaaLaaaa
LA LA la

Laaaaa
Laaaaa LAaaaLaaa
Laa
La

Laaaaaa Laa LAaaaa
LA
Laaaa
La La Laaaa

MmmmmmmmmmmMMmmmmmmmmmmAaauuiiiooo

MmmmMmmmMmmmmmmmmmAiaia

DudududududududududuUuuuuUUUUUUU

MmmmmmmmmmMmmmmMmmmmmAiah
MmmmmmmmmmmmMmmmMmmMmmmmAiah!

Aouuuuhhh

Ummmmmmmm Mmm MmmmmmMmmm
MmmmmAaaaauuuuoooooooo
Aaaaaaooooooouuuuuu
Aaaaaaaeeeeaaaaeeeeooooo

Лучшие MP3 треки, добавленные в наш музыкальный каталог за 23/03/2018