Шахзода - Кора кузларинг - Скачать mp3 бесплатно

Кора кузларинга доимо мен зор ман!
орзу ичра тонган ахволу бемор ман,
хар бир нафасингда доимо мен борман,
ширин сузларинга доимо хумор ман,
тунларим ичра,хижронда ёнган ,
кани уша гузал ок шомлар,
каерда улааарр, юрагим АЙТ

орзу ичра тонган озорингман
бегуборим юрагимда борсан
сузларинга доим озорингман,
ёлгизим
орзу ичра тонган озорингман
бегуборим юрагимда борсан
сузларинга доим озорингман,
ёлгизим

Юрагим факат, сенга тоабат,
хар нафасимда , елгизлигимни билмадинг...
сен..асло..севганим сезмадинг..

Кора кузларинга доимо мен зор ман!
орзу ичра тонган ахволу бемор ман,
хар бир нафасингда доимо мен борман,
ширин сузларинга доимо хумор ман,
тунларим ичра,хижронда ёнган ,
кани уша гузал ок шомлар,
каерда улааарр, юрагим АЙТ
орзу ичра тонган озорингман
бегуборим юрагимда борсан
сузларинга доим озорингман,
ёлгизим
орзу ичра тонган озорингман
бегуборим юрагимда борсан
сузларинга доим озорингман,
ёлгизим

вроде как то так ))

Лучшие MP3 треки, добавленные в наш музыкальный каталог за 23/06/2017