Озодбек Назарбеков - Севармисан - Скачать mp3 бесплатно

Кунглинг кулфин бузуб кирсам,
Буронлардек тузиб кирсам.
Сунг умидим узиб курсам,
Йиглармисан кутармисан.
Кулгинг кушар жонимга жон,
Бир севиб йигоашинг армон.
Мен учун юракдан жон,
Йиглармисан севармисан
Сунги бора келсам,
Пойингга бош уриб улсам.
Менинг телбам дея эркам,
Йиглармисан севармисан.
**************************
Йекилсам тафтингдан куйиб,
Кипригинг остидан туйиб.
Ёшдан лабингга сув куйиб,
Йиглармисан кунармисан.
Сочларинг буйнимда дорим,
Кунглимда ягона борим.
Ёмгирдек бир бор бахорим,
Йиглармисан йиглармисан.
2-раз
Сунги бора келсам,
Пойингга бош уриб улсам.
Менинг телбам дея эркам,
Йиглармисан севармисан.

Лучшие MP3 треки, добавленные в наш музыкальный каталог за 29/05/2017