Нафкат Нигматуллин - Син - минем сагышларым - Скачать mp3 бесплатно

Акты ярhып, акты ташып, кар hыузары,
Шул дыр инде яззын шашып ярhыузары,
Акты беззен кар остондэ калган эззэр,
Акты илап икэy бергэ hалган эззэр.

hин гумер агыштарым;
hин минен hагыштарым;
hин минен шатлык илем;
Югалтыу табыштарым ;
hин гумер агыштарым….

Яззар килэ, яззар китэ, hыузар ага…
Айзар,йылдар аккан hыузар кеуек ага.
hыузарзын да, айзарзын да, йылдарзын да..
Агышынан эззэр кала, эззэр кала..

hин гумер агыштарым;
hин минен hагыштарым;
hин минен шатлык илем;
Югалтыу табыштарым ;
hин гумер агыштарым….

Бында инде кырзар горлэп сэскэ ата,
Йэйге нурзар уйнай голдэр араhында.
Ага hыузар, айзар ага, йылдар ага.
Hhине курэм айзар,йылдар карашында.

hин гумер агыштарым;
hин минен hагыштарым;
hин минен шатлык илем;
Югалтыу табыштарым ;
hин гумер агыштарым….

Лучшие MP3 треки, добавленные в наш музыкальный каталог за 20/02/2018