Минус-Титаник - Скачать mp3 бесплатно

Эври найт ин май дримс
Ай сию, Ай фил ю
з/дэт из Хау Ай ноу ю гоу он
Фар экрос з/дэ дистэнс
Энд спэйсес битвин ас
Ю Хэв кам ту щёу ю гоу он

Нир, фар, у/вэревэ ю а
Ай билив з/дэт з/дэ Харт даз гоу он
У/ванс мо, ю оупэнд з/дэ до
Энд ю Хир ин май Харт
Энд май Харт у/вил гоу он энд он

Лов кен тач ас у/ван тайм
Энд лэст фор э лайфтайм
Энд невэ лет гоу тил у/виа гон
Лов у/воз у/вэн Ай ловд ю
у/ван тру тайм Ай Холд ту
Ин май лайф у/вил олуэйз гоу он

Нир, фар, у/вэревэ ю а
Ай билив з/дэт з/дэ Харт даз гоу он
У/ванс мо, ю оупэнд з/дэ до
Энд ю Хир ин май Харт
Энд май Харт у/вил гоу он энд он

Ёр Хир, з/дерз наф/син' Ай фиэр
Энд Ай ноу з/дэт май Харт у/вил гоу он
у/вил стэй, форевэ з/диз у/вэй
Ю а сэйф ин май Харт
Энд май Харт у/вил гоу он энд он

Лучшие MP3 треки, добавленные в наш музыкальный каталог за 25/04/2018