Гульнур Сатылганова-Туулган жерди сагынуу - Скачать mp3 бесплатно

Уйкуман серпилгенде алыс жакта
Айылдын ак та?дары эске келет
Жолунун боз ча?дары к?зд?н учуп
К???л?м ?ск?н жерге имерилет (х2)

Чыгыш жак ак шоокумдан к?йн?к кийип
Бетинде жылдыз ?ч?т бийик к?кт?н
Апалар та?дан туруп уй сааганда
Желге ойноп жыты келет жылуу с?тт?н (х2)

Туулган жер кудуретин сагындырып
Элеси? к?з алдыма мелт калт этет
Айлыма ?з?м жетпей оюм жетип
?м?т?м закымдарга батып кетет (х2)

Лучшие MP3 треки, добавленные в наш музыкальный каталог за 19/11/2017