Арам Асатрян - Аразат ынкер - Скачать mp3 бесплатно

АРАЗАТ ЫНКЕР

Вступление

1.

Айс кянкы чи мына, чи мына воч мекин

Дыжвар э, вор чунес лав ынкер ко кохкин

Ехел эс ду бари, болорин лав ынкер,

Лысел эм кезаниц мишт кынкуш, лав хоскер.

Цынвецир луйс ашхар, ворпес мард апрецир

Ануныд ко пайцар мэз нывер тохецир,

Айрецир болорис у тыхрец мер огин,

Инч ани хехч майры, вор чика ир вордин.

Аразат ду ынкер, ко ширмин энк парвел

Ах, инчу ду чикас, сирели мер ынкер.

Припев:

Ми кянк энк менк апрум, тохнум у эранум,

Тохецир мец анун, менк кез ченк моранум:

Ми кянк энк менк апрум, тохнум у эранум,

Тохецир мец анун, менк кез ченк моранум:

Проигрыш

2.

Ныстац энк менк аци, тыхур энк, имацир,

Арцункот ачкеров екел энк кез айци.

Ныкарид найелов лыцнум энк бажакнэр,

Кенацыд тох лини аразат им ынкер.

Ныкарид найелов лыцнум энк бажакнэр,

Кенацыд тох лини аразат им ынкер.

У канцнэн шат орер ев менк эл кыганк

Имастн э айс кянкум, вор менк мишт мард мынанк

Инч эл тас, мэр Аствац, пэтк чэ мэз авелин

Инчкан эл вор апренк, кишенк лаверин.

Припев

Лучшие MP3 треки, добавленные в наш музыкальный каталог за 24/05/2018